Välkommen till Blåslampan Riks

Glad midsommar

Glad midsommar

Återigen är det midsommar i det underbara sommar Sverige som är ett av det svenskaste vi vet, detta oavsett vilket väder vi blir tillskickade.

Med denna dikt Nya vägar skriven av Karin Boye, vill Blåslampan önska alla en GLAD MIDSOMMAR. Vi hoppas också att det blir en fin, solig och avkopplande midsommarhelg, både för kropp och själ

Nya vägar
Här går nya vägar.
Låt oss vandra fromma.Kom, låt oss söka
någon ny och vacker blomma.

Kasta det vi äger!
Allting nått och färdigt
livlöst oss tynger,
dröm och sång och dåd ej värdigt.

Liv är det som väntar,
det man ej kan veta…
Kom, låt oss glömma!
Låt oss nytt och fagert leta!

Karin Boye
Ur diktsamlingen ”Gömda land” 1924.

Glad midsommar och en solig sommar önskas alla!

Soliga sommarhälsningar

Blåslampan

Inlagt i alla kommuner, Riks | Lämna kommentar

Nya vindar blåser i Blåslampan

Nya vindar blåser i Blåslampan

Jag är i en återhämtningsfas efter en sjukhusvistelse,  men som det ser ut just nu, också med en lyckosam operation. En tid som tyvärr gjort att min blogg fått vila en tid.

Bloggen ändrar nu en del så att det blir ett längre nyhetsbrev varje månad med en samling av alla tips som vi fått som är att betrakta som de allra värsta bland alla värstingar. Värstingar finns det tyvärr alldeles för gott om.

Detta nyhetsbrev skall publiceras i slutet av varje månad och spegla allt inom de flesta områden som på något sätt berör de  flesta invånarna.

Utöver nyhetsbrevet varje månad kommer också separata artiklar om det mesta överallt, i Sverige och andra delar av världen.

På återseende senare i Juni och sedan varje månad.

Alla svar eller uteblivna svar i denna tråd kan komma att redovisas på bloggen.

Kjell Strandberg
Global tillväxtentreprenör

Inlagt i alla kommuner, Riks | Lämna kommentar

Politiker och byråkrater lever inte alltid som de lär

Politiker och byråkrater lever inte alltid som de lär

Politiker och byråkrater lever inte alltid som de lär, det är något som vi ständigt får bevis på. Det är heller ingen gradskillnad på vilket parti som sticker ut mest. Alla partier är representerade bland de folkvalda som på ett eller annat sätt felaktigt skott sig på folkets pengar.

Jag menar att Sveriges svarta hål har en tendens att växa både i storlek och bredd, och som utan nytta och mening suger åt sig allt dåligt. Tillväxten av Sveriges svarta hål sker till stor del av verksamma politiker och byråkrater. Tyvärr så bromsas den oerhört viktiga ekonomiska tillväxten av samma politiker och byråkrater.

Jag beskriver mina tankar kring det för Sverige förödande svarta hålet i en artikel i januari 2018 med rubriken; Sverige är i akut behov av bra tandläkare för att rotfylla landets alla svarta hål
Länk till artikeln; http://xn--blslampan-62a.se/?p=5701

Skandalerna inom politiken och bara växer och växer, men det är inte där Sverige skall ha sin tillväxt.

För varje skandal som kommer upp i ljuset växer folkets hat mot de flesta grupperna som får sin försörjning i det officiella Sverige, det är självklart inget som stärker landet.

Bland de nu senaste uppdagade skandalerna är det Erik Bengtzboe (M), Emma Carlsson Löfdahl (L) och Penilla Gunther (KD), detta visar på att inga partier går fria från skandaler av de som blivit valda in i riksdagen. Även om de blir ombedda att lämna partiet så är det många gånger så att de sitter kvar på sin riksdagsstol som politisk ”vilde”, men trots det med oförändrad lön och ersättning från folket.

Jag är med all säkerhet inte ensam medborgare i Sverige som fördömer alla som på ett otillbörligt sätt försöker sko sig på andra skattebetalares bekostnad, detta oavsett om det i vissa fall inte enligt lag inte är en lagöverträdelse, så är det moraliskt och i högsta grad oetiskt.

Detta är något som måste beivras och sättas stopp för.  Tyvärr så tror jag att det bara göras genom att alla typer av övertramp för med sig långsiktiga och kännbara påföljder.

Lyckas man inte med att stävja detta så får Sverige en tillväxt av allt som är på fel sida som exempelvis; politikerförakt, byråkratförakt, och demokratiförsvagning.

Gud bevare Sverige från alla tendenser att ens tänka i dessa banor!

Alla svar eller uteblivna svar i denna tråd kan komma att redovisas på bloggen.

Kjell Strandberg
Global tillväxtentreprenör

Inlagt i alla kommuner, Riks | 1 kommentar