Välkommen till Blåslampan Riks

Nyhetsbrev från Blåslampan April, Maj och Juni 2020

Här kommer Blåslampans nyhetsbrev över tre vår och försommarmånader 2020. Det är ett litet axplock från det vi på Blåslampan tycker ha gjort sig förtjänta av att få känna av lite extra uppmärksamhet med både, ljus, värme, hetta och en del pekfinger från Blåslampan. Det kommer delvis efter tips av våra vakna läsare, som naturligtvis alltid behandlas anonymt. Allt i kampen för att göra tillvaron lite bättre för flera. Det spänner både över länder nationellt och internationellt, men självklart mest från Sverige.

Blåslampans nyhetsbrev från årets tre månader April, Maj och Juni 2020

– Corona fortsätter att överskugga det mesta av allt elände
– Europa öppnar – men helst inte för svenskar
Arbetsförmedlingen fortsätter sin överlevnadskamp
– Västerås flygplats ett 30 årigt trauma som aldrig verkar ta slut

Riksrevisionen kritiserar ineffektiv statsförvaltning
– Korruptionen breder ut sig i Sverige
– Ann Linde låter som en obstinat populist
– Den akuta elkrisen i Sverige

– Miljöpartiets prestation är obegripligt usel
– Covid-19 slutar inte att gäcka Sverige och världen

Corona fortsätter att överskugga det mesta av allt elände

Det fruktade Coronaviruset som startade i Hebeiprovinsen med centrum i 11 miljonersstaden Wuhan i slutet av december 2019 fortsätter sprida skräck. Viruset är nu spritt i de flesta länder i världen, så även Sverige. Börserna runt om i världen har reagerat och lyst blodrött, men just nu återhämtat sig med lite välbehövlig optimism.  Men en stor osäkerhet råder om när ett normalläge kan infinna sig.
Länk till en av många artiklar om Corona: Rubrik: Corona: Så är läget i världen just nu (Det var läget i början av maj- nu i slutet av juni är siffrorna nästan de dubbla)
https://www.hbl.fi/artikel/corona-sa-ar-laget-i-varlden-just-nu/

Europa öppnar – men helst inte för svenskar

Sverige sticker ut med mycket höga smitt- och dödstal jämfört med sina nordiska grannländer och även i jämförelse med många andra länder . Många länder i Europa välkomnar inte svenskar och i våra nordiska grannländer är svenskarna nästan helt portade, detta med några små undantag.
Länk till artikel i Aftonbladet med rubrik: Europa öppnar – men helst inte för svenskar- https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/2GQXjl/europa-oppnar–men-helst-inte-for-svenskar

Arbetsförmedlingen fortsätter sin överlevnadskamp

Myndigheten fortsätter sin överlevnadskamp och har nu fått lite oväntad hjälp i dagens Coronatider. Detta självklart utan att kunna förmedla reella arbeten och jobb, som jag menar borde vara myndighetens verkliga uppgift. Mitt namn på denna myndighet är ”Bidragsmyndigheten” och har bara förstärkts i coronatiderna. Länk till en av många artiklar om arbetsförmedlingens arbete i Coronatider.Rubrik: Så ser den nya corona-arbetslösheten ut – (Not. Statistik från senare del av april-2020. https://www.arbetsvarlden.se/sa-ser-den-nya- corona-arbetslosheten-ut/

Västerås flygplats ett 30 årigt trauma som aldrig verkar ta slut 

Västerås kommun som i decennier har kämpat för att behålla sin flygplats men inte på långa vägar ha lyckats med att få till en flygplats som har flygdestinationer för folket. Med detta enkla faktum så har flygplatsen varje år sedan starten genererat blodröda siffror ekonomiskt.
De samlade förlusterna för flygplatsen och skattebetalarna i Västerås kommun kan räknas till långt mer än 600 miljoner kronor. Anledningarna till flygplatsens förluster är många men jag menar att förlusterna till största delen beror på en icke kompetent ledning.
Länk till en artikel från 2017 i Blåslampan om flygplatsen och varför nedläggningen behövs: http://xn--blslampan-62a.se/?p=5405

Riksrevisionen kritiserar ineffektiv statsförvaltning

Riksrevisionen kritiserade i sin rapport 2018 myndigheter och samhällsområden som ineffektiva exempelvis; polisen, skatteverket, sameskolstyrelsen, ja så kan man fortsätta inom nästan alla områden som staten, kommuner, landsting och myndigheter har ansvaret för. Idag 2020 verkar inga större förbättringar ha skett, kanske snarare tvärtom.
Länk till artikeln i Publikt med rubriken: Riksrevisionen kritiserar ineffektiv  statsförvaltning – https://www.publikt.se/nyhet/riksrevisionen-kritiserar-ineffektiv-statsforvaltning-20517

Korruptionen breder ut sig i Sverige

Att Sverige inte är landet som är fritt från korruption har alltid varit ifrågasatt, men det har aldrig gjorts några genomgripande forskningar.  Men mer och mer fakta kommer fram i dagen som bör oroa de folkvalda politikerna. Men det kan också vara så att även denna grupp till viss del inte alltid har rent mjöl i påsen och därför inte kan stå upp på barrikaderna rakryggade. Länk till en läsvärd artikel i fplus med rubriken: Forskaren: Korruptionen breder ut sig i Sverige https://www.fplus.se/forskaren-korruptionen-breder-ut-sig-i- sverige/a/awerl7

Ann Linde låter som en obstinat populist

Arrogant och ovärdigt. Utrikesminister Ann Linde (S) gör mer skada än nytta när hon försvarar coronastrategin med pinsamma utfall och rena faktafel, skriver expressen. Det är ord som delas av många. Det har kommit reaktioner på intervjun med Ann Linde långt utanför Sveriges gränser. Utrikesminister Ann Linde har visat sitt dåliga omdöme och olämplig.
En katastrof!
Länk till artikeln i expressen med rubriken: Ann Linde låter som en obstinat populist – https://www.expressen.se/ledare/linda-jerneck/ann-linde-later-som-en-obstinat-populist/

Den akuta elkrisen i Sverige

Notan skenar för den rödgröna regeringens energipolitik. Statliga Svenska kraftnät tvingas betala hundratals miljoner till Vattenfall för att under ett antal sommarveckor återstarta en kärnkraftsreaktor i Ringhals. För att rädda Stockholms elförsörjning måste regeringen använda pengar från Sveriges beredskapskassa. Pengarna ska bland annat gå till en nystart av den elproduktion som regeringens skatt på kraftvärme stängde ned i våras. Så illa kan det vara i Sverige år 2020. Länk till artikeln i Publikt med rubriken: Här är Ygemans nödlösning för att stoppa elkrisen https://www.fplus.se/har-ar-ygemans-nodlosning-for-att-stoppa-elkrisen/a/vQGzW5

Miljöpartiets prestation är obegripligt usel

16-åriga Greta kan – men inte Lövin och Bolund
Miljöpartiet skulle inte komma in i riksdagen om det vore val i dag.
Det är obegripligt dåligt.
Klimatet är en överlevnadsfråga, det är på allas läppar, Greta Thunberg är en världsstjärna. Men MP skulle raderas ur riksdagen.
Detta skriver Lena Mellin i aftonbladet i februari 2020.
Länk till artikeln i Aftonbladet med rubriken: Miljöpartiets prestation är obegripligt uselhttps://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/LAgwAx/

Covid-19 slutar inte att gäcka Sverige och världen 

Orosmolnen blir fler och fler på världens gemensamma himmel vad gäller Covid-19, så även i Sverige, som har drabbats hårdast av de nordiska länderna. Ingen vet ännu inte hur omfattande eller långvarigt detta tillstånd kommer att vara, men vi kan redan se effekter på våra resmönster, säger Lena Winslott Hiselius från Lunds universitet. universitet.
Se artikel från Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik                                                                                                            
https://www.forskning.se/2020/06/08/covid-19-nar-det-omojliga-blir-mojligt/                                                                                                                                     


Detta är några exempel på problem som tornat upp sig under årets tre vår och sommarmånader. En del är officiella ”värstingar” som fritt får och har fått spelrum i vårt svenska samhälle. Dessa gamla ”värstingar” och alla nya som ständigt kommer till, skall och måste bekämpas på alla demokratiska, korrekta men på ett värdigt sätt, men alla skall de få känna på blåslampans värme.

Ett stort TACK till alla visselblåsare och tipsare som gör det möjligt att överhuvudtaget hitta och sätta fingret på alla typer av ”värstingar” i samhället.

Blåslampan vill därmed önska alla en fin och solig sommar. Först av allt det viktigaste, nämligen en

Blåslampan önskar alla GOD HÄLSA och en framgångsrik kamp mot det fruktansvärda Coronaviruset. TACK till alla Ni som oavbrutet kämpar på i vården och omsorgen i kampen med att bekämpa Covid-19.

Kjell Strandberg
Global tillväxtentreprenör


Inlagt i alla kommuner, Riks | Lämna kommentar

Nyhetsbrev från Blåslampan årets tre startmånader 2020

Här kommer Blåslampans nyhetsbrev över tre otäckt mörka startmånader 2020. Det är även ett litet axplock från det vi på Blåslampan tycker ha gjort sig förtjänta av att få känna av lite extra uppmärksamhet med både, ljus, värme, hetta och pekfinger från Blåslampan. Det kommer delvis efter tips av våra vakna läsare, som naturligtvis alltid behandlas anonymt. Allt i kampen för att göra tillvaron lite bättre för flera. Det spänner både över länder nationellt och internationellt, men självklart mest från Sverige.

Blåslampans nyhetsbrev från årets första månader Januari, Februari och Mars 2020

Corona överskuggar det mesta av allt elände i starten av 2020
Lagstridigheter vid Göteborgs universitet
13 svenska företag svartlistade för korrupta affärer  
Korruptionsskandalen i statens fastighetsverk
Landshövdingar som sparkats i Kalmar län

Arbetsförmedlingen fortsätter kämpa för sin överlevnad
Sverige mest korrupta landet i Skandinavien
Västerås flygplats skall nu stängas för gott

Myndighetssverige behöver nytt blod efter alla skandaler
Covid-19 fortsätter sitt grepp om Sverige och världen 

Corona överskuggar det mesta av allt elände i starten av 2020
Det fruktade Corona viruset som startade i Hebei provinsen i Kina med centrum i 11 miljoners staden Wuhan. Viruset är nu spritt i fler än 150 länder i världen, så även Sverige. Börserna runt om i världen har reagerat och lyser blodrött. 
Länk till en av många artiklar om Covi-19 virus: Rubrik: Coronavirus/COVID-19
Författad av Läkare utan gränser – Tack för att Ni finns!
https://lakareutangranser.se/vad-vi-gor/vara-arbetsomraden/covid-19

Arbetsförmedlingen fortsätter kämpa för sin överlevnad
Myndigheten fortsätter sitt meningslösa bidragsgivande. Detta utan att med krafttag ha förmågan att förmedla reella arbeten och jobb. Det är många år sedan jag tyckte att Arbetsförmedlingen borde ersättas med namnet Bidragsförmedlingen, en åsikt som bara förstärks.  Min dröm om att   arbetsförmedlingen skulle kunna bli en fungerande JOBBSKAPARMYNDIGHET med förmedling av reella och behövda JOBB, inga ”låtsasjobb” och ”sysselsättningar” allt det goda verkar enbart förbli en dröm som aldrig kommer att bli verklighet.
Länk till en av Blåslampans många bloggartiklar om arbetsförmedlingen. Rubrik:     Arbetsförmedlingen – VÄRSTINGMYNDIGHETEN – korthuset som börjat blåsa bort ur tiden – http://xn--blslampan-62a.se/?p=6166

Sverige mest korrupta landet i Skandinavien
Sverige halkar ned på den internationella korruptionsrankingen och har under regeringen Löfven placerat sig som det mest korrupta landet i Skandinavien. Myndighetsskandalerna och hur regeringen kringgått vedertagna principer om transparens kring kohandeln om en plats i FN:s säkerhetsråd tros vara bidragande orsaker.  Länk till artikel i Samhällsnytt med rubrik: Sverige mest korrupta landet i Skandinavien under regeringen Löfvens styre – https://samnytt.se/sverige-mest-korrupta-landet-i-skandinavien/

Västerås flygplats skall nu stängas för gott
Västerås kommun som i decennier har kämpat för att behålla sin flygplats men inte på långa vägar ha lyckats med att få till en flygplats som har flygdestinationer för folket. Med detta faktum så har flygplatsen varje år sedan starten genererat blodröda siffror ekonomiskt. Samlade förluster som kan räknas till långt mer än 600 miljoner kronor. En stor anledning till flygplatsens  samlade förluster menar jag till största delen beror på en icke kompetent ledning.
Länk till en artikel från Blåslampan om flygplatsen och varför nedläggningen behövs: http://xn--blslampan-62a.se/?p=5405

Lagstridigheter vid Göteborgs universitet   
Skandaler som uppdagats på Göteborgs universitet har visat upp många sidor på skandalmyntet. Att alla i Sverige skulle vara lika inför lagen verkar ha fastnat i oegentlighetsgyttjan. Men det som är dåligt för vissa är bra för andra.
Länk till artikel skandalen i SVD med rubriken: – Jan Almäng: Lagstridigheter vid Göteborgs universitet – https://www.svd.se/jan-almang-lagstridigheter-vid-goteborgs-universitet

13 svenska företag svartlistade för korrupta affärer   
SVT skriver följande om detta smutsiga och för många okända område: Oftast är det en hemlig värld. Mutaffärerna som de svenska bolagen avslöjats med hade inte kommit fram utan visselblåsare. Men nu står bolagen på Världsbankens svarta lista.
Efter att i fyra decennier ha arbetat som egen företagare i några av världens mest korrupta länder är detta avslöjande ingen överraskning. Länk till artikel av SVT med rubriken: SVT avslöjar: 13 svenska företag svartlistade för korrupta affärer – https://www.svt.se/nyheter/inrikes/svt-avslojar-tretton-svenska-foretag-svartlistade-for-korrupta-affarer

Korruptionsskandalen i statens fastighetsverk
I januari 2017 briserade en bomb på statens fastighets­verk när TV4s Kalla fakta avslöjade en avancerad korruptionshärva. Anställda som länge anat oråd drog en suck av lättnad. De hoppades då på genomgripande förändringar på myndigheten. Återigen en framgång för vakna och modiga visselblåsare.
Länk till en artikel på Dagens Arena med rubriken: Polisens tillslag skakade myndighetenhttps://www.publikt.se/artikel/polisens-tillslag-skakade-myndigheten-20960

Landshövdingar som sparkats i Kalmar län
Landshövdingen i Kalmar län Stefan Carlsson fick sparken i juli 2016 sedan lokalradion avslöjat att han på skattebetalarnas bekostnad ringt sexsamtal från residensets telefon. Efter det fick han ny anställning med full lön på Regeringskansliet.  Han efterträddes av Thomas Carlzon 2017 som också fick sparken 2019 för att ha betalt svarta löner.
Artikel i Kvällsposten med rubriken: Landshövding avslöjad: Betalade ut svarta löner – https://www.expressen.se/kvallsposten/landshovding-avslojad-betalade-ut-svarta-loner
Artikel om landshövding Stefan Carlsson och hans telefonssex. Rubrik: Landshövdingen köpte telefonsex – https://www.barometern.se/kalmar/landshovdingen-kopte-telefonsex/

Myndighetssverige behöver nytt blod efter alla skandaler
Det upptäcks dagligen om skandaler inom en mängd myndigheter och samhällsområden som exempelvis; äldreomsorgen, sjukvården, skolor, väg- och järnvägsunderhåll, ja så kan man fortsätta inom nästan alla områden som staten, kommuner, landsting och myndigheter har ansvaret för.
Länk till debattartikeln i Göteborgs-Posten med rubriken: Myndighetssverige behöver nytt blod efter alla skandaler –https://www.gp.se/debatt/myndighetssverige-beh%C3%B6ver-nytt-blod-efter-alla-skandaler-1.6182085

Covid-19 fortsätter sitt grepp om Sverige och världen
Det kommer fler och fler orosmoln som börjar torna upp sig på himlen ovanför Sverige. Covid-19 har medfört att landets tillväxtmotor drabbas mer och mer. Den tillväxt som däremot fortsätter att gå som tåget, är samhällets konstgjorda tillväxt. Sveriges konstgjorda tillväxt verkar aldrig ta semester. Goda tankar och bra idéer tillsammans med konstruktiva åtgärder måste till för att bekämpa både den konstgjorda tillväxten och Coronaviruset!
Aktuella smittade och döda i Sverige och världen enligt Aftonbladet:  https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/y3rdeA/coronaviruset-har-ar-de-senaste-siffrorna

Detta är några exempel på problemen som tornat upp sig under årets tre startmånader. En del är officiella ”värstingar” som fritt fått spelrum i vårt svenska samhälle. Dessa ”värstingar” och alla nya som ständigt kommer till, skall och måste bekämpas på alla demokratiska, korrekta men på ett värdigt sätt, men de skall alla få känna på blåslampans värme.

Ett stort tack till alla visselblåsare och tipsare som gör det möjligt att överhuvudtaget hitta och sätta fingret på alla typer av ”värstingar” i samhället.

Blåslampan vill därmed önska alla en god fortsättning på det nya året. Först av allt det viktigaste, nämligen en GOD HÄLSA och en framgångsrik kamp mot det fruktansvärda Coronaviruset.

TACK till Ni som kämpar oavbrutet i vården och omsorgen med att vinna över Covid-19.

Kjell Strandberg
Global tillväxtentreprenör

Inlagt i alla kommuner, Riks | Lämna kommentar

God JUL

Blåslampan önskar alla en GOD och frödjefull  JUL  med dikten  Julsång av okänd författare som är återgiven i Ur Sånger af Nanny, tryckt i Göteborg 1872.

GOD JUL

Det är högtid igen,
Ty vår himmelske vän
Kommer åter som gäst till vårt bo;
Derför tända vi må
Våra julljus och så
Honom möta med kärlek och tro.

Sjelf ett barn han ju är
Och de små har han kär,
Han har gifvit sig ut ock för dem;
Fastän härlig och rik,
Blef små barnen han lik
För att föra dem upp till sitt hem.

Derför sjunga vi nu
Gladt vår julsång, och du,
O vår vän, lär oss sjunga den så,
Att ur helgade bröst
Med en renare röst
I din himmel vi sjunga ock få!

Lev väl och ät gott i JUL önskar Blåslampan

Inlagt i alla kommuner, Riks | Lämna kommentar