Välkommen till Blåslampan Riks

NextJet i konkurs trots miljoner från Västerås skattebetalare

NextJet i konkurs trots miljoner från Västerås skattebetalare

Nu är mina och många andras farhågor ett faktum, NextJet flygbolag har lämnat in ansökan om konkurs. Detta trots att Västerås flygplats pumpade in tiotals miljoner i ett skandallöst dåligt avtal som kostade  skjortan för skattebetalarna i Västerås.

NextJet som landat på Västerås flygplats

Att detta skulle hända var för många ingen överraksning, det har under flera år varit kriser i bolaget som hela tiden fått agera med nödlösningar i hopp om att finna på räddningsänglar.
Jag har själv flugit ett flertal gånger med NextJet och även om det fungerat hyfsat med några timmars förseningar, så har min känsla alltid varit kantad av osäkerhet.

Att Västerås flygplats som ägs av kommunen (skattebetalarna) också skulle bidra till att förlänga ökenvandringen för NextJet visar på kunskapsbristen hos flygplatsens ledning. Men här skall även kommunens politiskt ansvariga för flygplatsen ställas till svars.
Läs min artikel från september 2016 med rubriken; Västerås betalar miljoner till flygbolag som är med på svarta listan – http://xn--blslampan-62a.se/?p=5169

Jag och blåslampan har skrivit mycket och länge om hur miljonerna varje år sedan starten av flygplatsen, i floder rullat ut ur kommunen och därmed skattebetalarnas plånböcker. Den samlade och redovisade förlusten för flygplatsen är nu över en halv miljard kronor.

I det senaste valet för snart fyra års sedan så var ett löfte från det socialdemokratiska partiet (S) och Anders Teljebäck, att en folkomröstning i Västerås om flygplatsens vara eller inte skulle genomföras om de fick väljarnas förtroende. Socialdemokraterna och Teljebäck fick regeringsansvar men ingen folkomröstning:
VALSVEK kallar jag det, Herr Teljebäck!

Men det stundar återigen ett val om knappt fyra månader, vilket ger tillfälle att ställa politikerna mot väggen om flygplatsens vara eller avveckling. Jag har bara för en vecka sedan tillskrivit samtliga sex partier i fullmäktige med frågor, bara några har hitintills svarat. Men blåslampan skall brinna vidare för att få svar, fakta kring svaren eller frånvaron av svar kommer att publiceras på blåslampan.

Alla svar eller uteblivna svar i denna tråd kan komma att redovisas på bloggen.

Kjell Strandberg
Global tillväxtentreprenör

Inlagt i alla kommuner, Riks | 1 kommentar

Hur bra eller dåligt mår Sverige egentligen?

Hur bra eller dåligt mår Sverige egentligen?

Inför årets riksdagsval val så haglar det skurar av diametralt skilda meningar om hur bra Sverige egentligen mår.   

Det kommer fler och fler orosmoln på att landet inte mår så bra som speciellt de styrande politikerna vill påskina.

Nu senast är professor Johan Eklund som uttalar sig om att allt inte står rätt till med Sveriges ekonomi. I en artikel i Dagens Industri med rubriken; Professorn varnar för ny svensk kris – Där utvecklar han farhågorna: Länk till artikeln: https://www.di.se/nyheter/professorn-varnar-for-ny-svensk-kris/

Även i Finanspolitiska rådets rapport  som presenterades igår den 14 maj, riktas kritik mot regeringens finanspolitik. Finanspolitiska rådet är en statligt myndighet i uppgift att göra en oberoende granskning av regeringens finanspolitik. Länk till rapporten för 2018; http://www.finanspolitiskaradet.com/download/18.6f87628416347e300a041ce0/1526217380989/Svensk+finanspolitik+2018.pdf

Om Sveriges konkurrenskraft fortsätter att urholkas så är det självklart ett framtida stort och farligt mörkt moln. Det har redan visat sig negativt på exportsiffrorna, särskilt under de senaste decennierna.

Jag menar att Sverige bör försöka återfå sin forna konkurrenskraft med en produktion som inte bara lutar sig tillbaka på gamla meriter som exempelvis enbart kvalitet. Vi måste idag även vara kapabla att konkurrera med både kvalitet och pris. Högsta kvalitet till lägsta pris torde vara ett bra recept även för Sverige in i framtiden.

Med dagens öppna och globaliserade värld så är det betydligt svårare för Sverige att utmärka sig som ett unikt starkt och framgångsrikt export – och innovationsland. Tiden har kommit ifatt oss och även sprungit ifrån oss av helt nya länder på världens företagskarta.

Jag är övertygad att många problem som idag visar sig i det svenska samhället som exempelvis; skola,vård, polis, integration, etcetera, skulle i allt väsentligt  vara bättre om man prioriterade en politik som ger människor REELLA JOBB och BEHÖVDA JOBB att dagligen gå till.

Idag menar jag att det är till alldeles för stora delar i samhället som består av respiratorsysselsättning eller som en del också kallar ”låtsasjobb”. Det skapar stora och onödiga spänningar .

Därför menar jag att det finns bara en rätt väg att gå för att få en stabil grund inför framtiden, nämligen ett reellt JOBB-skapande av högsta klass.

Därför måste Sveriges segel ändras så att vi kommer fram till målet, världens vindar kan vi däremot aldrig styra över.

Svar eller uteblivna svar kan komma att publiceras på bloggen.

Bästa tillväxt-och exporthälsningar

Kjell Strandberg
Global tillväxtentreprenör

Inlagt i alla kommuner, Riks | Lämna kommentar

Regeringens svar kom med blixtens hastighet…

Regeringens svar kom med blixtens hastighet…

Regeringens svar på min förfrågan om redovisning av vad som konkret har åstadkommits av regeringens fyra industrikansler, kom blixtsnabbt. Faktiskt samma dag som mitt email skickades.

Däremot så är jag inte så imponerad över det som redovisats. Som nästan alltid så är det mesta kvalificerat ”snömos” som redovisas av det officiella Sverige.

Men här kommer det blixtsnabba svaret från näringsdepartementet, läs och bedöm själva.

”Hej Kjell,
Tack för din e-post om industripolitiken, här kommer ett svar på dina frågor.
Följande information ges om rådet för nyindustrialisering på regeringens hemsida:

Ett råd för nyindustrialisering, Advisory Board, med fyra personer från olika delar av svensk industri tillsattes under 2015 för att stödja regeringen i arbetet med Sveriges nyindustrialisering och för att bistå i Sveriges investeringsfrämjande. Tillsammans bär dessa personer på kompetenser och erfarenheter som är viktiga för en nyindustrialisering. Det handlar om områden som avancerad produktion, automation, digitalisering, forskning, innovation och export. Olof Persson, fd Volvo AB, Volvo CE, Bombardier, Lisa Lindström, vd Doberman, Pia Sandvik, f.d. VD Länsförsäkringar Jämtland, ordf i RISE, fd rektor Luleå tekniska universitet, Karl Gustaf Ramström, CEO Prevas, tidigare SSAB och ABB. I juni 2016 gick förordnandet för Advisory Board ut efter att ha bistått regeringen i utformandet av strategin för Smart industri och den första handlingsplanen. Rådet har varit viktigt i arbetet med Smart industri och bidragit till att forma prioriteringar för såväl strategin som handlingsplanen.

Rådet hade alltså mandat för att stödja regeringens arbete under det första året med strategin Smart industri och utgjorde en del av utarbetandet av strategi och handlingsplan. De deltog vid samtliga industrisamtal under perioden och hade regelbundna möten med Näringsdepartementet i frågor rörande arbetet och genomförande av industripolitiken. Rådet för nyindustrialisering har alltså inte i sig genomfört några satsningar, utan de har ju som namnet antyder agerat rådgivande till Näringsdepartementet genom en bred och gedigen kompetens från olika delar av industrin.

Det som har uppnåtts är 82 åtgärder för stärkt omställningsförmåga i svensk industri  detta redovisas handlingsplanen för smart industri:
http://www.regeringen.se/4ad776/contentassets/c95f0d78085c4e84b7829bc53164b3dd/20171201_handlingsplan2_smart.pdf

Läs gärna handlingsplanen som innehåller en bredd av åtgärder så som finansiering av små företags digitalisering, ökade medel till yrkeshögskola och en utredning för att korta tiden för miljötillståndsprövningen.

Vänligen,
Per

Per Stagnell
Biträdande enhetschef
Enheten för företag och företagande
Näringsdepartementet
SE-103 33 STOCKHOLM
Telefon: +46 8 405 90 48
SMS: +46 72 508 64 02
www.regeringen.se

Jag skall nu läsa på ordentligt i svaret och se om detta skulle göra att jag omvärderar mitt påstående att; Staten kastar pärlor åt svin…  – http://xn--blslampan-62a.se/?p=4622

Jag återkommer…

Alla svar eller uteblivna svar i denna tråd kan komma att redovisas på bloggen.

Kjell Strandberg
Global tillväxtentreprenör

Inlagt i alla kommuner, Riks | Lämna kommentar