Välkommen till Blåslampan Riks

Sverige – STÄNGT FÖR SEMESTER

Sverige – STÄNGT FÖR SEMESTER

Detta är ett meddelande som inte allt för sällan möter den svenske medborgaren på många offentliga serviceinrättningar. STÄNGT! Ingen offentlig service under sommaren!


Mycket av det offentliga Sverige stänger ner både helt och delvis under sommaren på grund av de anställdas egna semesteruttag. Skälen varierar förstås men ofta påstås skälet vara att man inte har råd att anställa vikarier. Att tänka sig att fördela semestern mellan de anställda är inte på deras karta.

Varje sommar står jag lika förundrad över hur stor personalbrist som uppkommer inom de offentliga Sverige och de serviceinrättningar som bara skall fungera. Den största delen av dessa serviceinrättningar har enligt mitt sätt att se det, en konstant överbemanning oavsett säsong.

Polisen är en av de otäcka ”bubblor” som Sverige har i ryggsäcken och som ständigt krakelerar med brister i det polisära som de är satta att sköta.  Sommarstängt är självklart inget som ökar folkets tillit och förtroende för polisen. Jag har själv lämnat in en polisanmälan mot en annan offentlig tjänsteman som varit obehandlad i mer än ett år, detta trots påminnelse.
Får tydligen återigen besvära JO Justitieombudsmannen.

Men polisen är bara en av alla de myndigheter som har ansvar för den medborgerliga service, som redan är förskottsbetald. En service som påstås vara i världsklass. Denna typ av varudeklaration är så omdömeslös och inte överensstämmande med verkligheten.

Sveriges 290 kommuner är ett annat av det offentliga ”sysselsättningsbyggen” som i många fall bedrivs enbart ur en sysselsättningsaspekt, varken behov eller nytta är avsikten. Här råder samma överbemanningshysteri.

Trots dessa kriterier så händer följande nu under sommaren i Västerås kommun och det kommunala bussbolaget. Så här enkelt är det att stänga en serviceverksamhet som tydligen inte behövs under sommaren. Detta meddelande möts resenärerna av när man besöker kundcentret i Västerås.

Kundcenter Busspunkten, Vasagatan/Munkgatan (city)
Från och med måndag den 18 juni till och med 12 augusti har vårt kundcenter Busspunkten stängt.

Vi som är i behov av någon service som skall komma från staten, får nog ställa vårt hopp mest till att vi aldrig skall behöva utnyttja någon service, trots att vi redan förskottsbetald den.

Tillåt blåslampan ändå att få önska de offentliganställda och alla andra en FIN SOMMAR i hängmattan.

Kjell Strandberg
Global tillväxtentreprenör

Inlagt i alla kommuner, Riks | Lämna kommentar

Almedalens löftesvecka 2018 lovar ingen bättring

Almedalens löftesvecka 2018 lovar ingen bättring

Efter att ha betraktat Almedalsveckan på säkert avstånd, så är min slutsats att inget nytt erbjuds som kan förändra Sverige till någon större och märkbar förbättring.

Mitt huvudintresse är fortfarande fokuserat på hur reella, meningsfulla och hållbara JOBB, skall skapas. Det är just dessa reella JOBB som är huvudingrediensen i framtiden. Det är just reella JOBB som skall betala och vara näringen för det vi benämner välfärd.

Jag har inte under veckan kunnat höra några märkbara och upphetsande förslag från ett enda parti. Förslag om hur Sverige skall ha förmåga att skapa reella JOBB, som är en förutsättning för en hållbar överlevnad. Det mesta jag kan urskilja är en fortsatt respiratorsysselsättning.
Ett makabert NOLLSUMMESPEL bara inom ankdammen.

Att med skattemedel fortsätta att hålla liv i för mig ett livlöst Almedalen är redan idag förlegat och kommer med största säkerhet att börja minska redan nästa år för att senare kanske helt avvecklas.

Den som lever får se, om det är rauken eller Almedalsjippot som överlever längst.

En fortsatt glad, bra och solig sommar önskas från Blåslampan.

Kjell Strandberg
Global tillväxtentreprenör

Inlagt i alla kommuner, Riks | 1 kommentar

Sverige är byråkratiseringens mecka

Sverige är byråkratiseringens mecka

Att Sverige är ett givet mecka för byråkrater och den allmänna byråkratiseringen råder inget tvivel för mig. Jag har under decennier arbetat i andra länder, som många menar borde vara de som toppar listan över byråkratiseringen. Men så är det inte alltid…

Det som jag menar är grogrunden till byråkratiseringen är först och främst att det finns myndigheter, och det lider minsann inte Sverige någon brist på. Det anges att det idag 2018 finns ungefär 350 statliga myndigheter i Sverige. Källa: Regeringskansliets hemsida: https://www.regeringen.se/lattlast-information-om-regeringen-och-regeringskansliet/myndigheter/

Men att få fram det verkliga antalet av myndigheter som i sig är en grannlaga uppgift, en uppgift som nog får anses som utopisk. När uppgifter kommer från själva centrum av byråkratin, det vill säga landets styrande etablissemang, då är det oftast som när, ”fan läser Bibeln”.

Här nedan anger Statskontoret – Myndigheten för effektiv statsförvaltning
http://www.statskontoret.se/var-verksamhet/forvaltningspolitikens-utveckling/arliga-uppfoljningar/

” Den 15 juni 2018 fanns det 344 myndigheter under regeringen. Antalet myndigheter har ökat med två jämfört med 1 januari 2017. Fyra nya myndigheter har bildats:
– Myndigheten för arbetsmiljökunskap
– Jämställdhetsmyndigheten
– Delegationen mot segregation
– Klimatpolitiska rådet.

Två myndigheter har avvecklats. Livrustkammaren och Skoklosters slott med Hallwylska museet har upphört som egen myndighet och verksamheten har överförts till Statens historiska museer. Även Riksutställningar har avvecklats, där vissa uppgifter har förts över till Riksantikvarieämbetet. Malmö högskola har blivit Malmö universitet.”

Sedan har vi att nämna alla nära släktingar och vänner till myndigheterna, exempelvis, alla de 290 kommunerna som själva kan bestämma om vilka kommunala myndigheter man skall inrätta. Sedan kan vi räkna in landstingen, länsstyrelserna, politiska företrädare på alla nivåer, et cetera. Det fullkomligt kryllar av möjligheter att skapa respiratorsysselsättning, om det inte på egna meriter går att skapa reella JOBB. Men förr eller senare slår vi huvudet i taket med den taktiken och där är vi snart. Sist men inte minst så skall inte närbesläktade organisationer glömmas bort, som också till mångt och mycket finansieras av skattepengar.

I alla delar av detta offentliga Sverige råder det ett formidabelt mörkande av. Jag har tidigare skrivit om hur byråkrater mörkar, i vart fall gör de allt för att hålla det känsliga i ett totalt mörker.
Läs min artikel med rubriken: Politiker och myndighetsbyråkrater gömmer sig i en mörk garderob – http://xn--blslampan-62a.se/?p=5806  

Gustav Möller var socialminister 1920-30-talet, och som kanske vänder sig i graven över dagens socialdemokrater, som totalt verkar ha missuppfattat hans myntade uttryck; ”Varje förslösad skattekrona är en stöld från folket”.
Det är inte småskärvor som nu dagligen stjäls från folket och det utan någon enda påföljd för tjuvarna.

DET BESTULNA FOLKETS ENDA VAPEN OCH HOPP ÄR NU HÖSTENS VALSEDEL 2018!

Alla svar eller uteblivna svar i denna tråd kan komma att redovisas på bloggen.

Kjell Strandberg
Global tillväxtentreprenör

Inlagt i alla kommuner, Riks | Lämna kommentar