Välkommen till Blåslampan Riks

Arbetsförmedlingen går kanske mot en total avveckling

Arbetsförmedlingen går kanske mot en total avveckling

Förhoppningen har nu ökat för att den svenska skandal- och bidragsmyndigheten Arbetsförmedlingen (AF) går mot slutet. Se artikel i PS med rubriken: Jobbslakt nästa år på statens myndighet:”Slarvigt utfört” –  http://www.dagensps.se/nyheter/jobbslakt-2019-pa-statens-myndighet/?

Det tar aldrig slut på de många skandalerna som vildsint härjar kring myndigheten AF.  Det är allt från personalfrågor till nepotism och en hur stor bukett som helst med sofistikerade oegentligheter. Detta trots att myndigheten gör allt för att mörklägga det mesta. Jag har själv råkat ut för stämpeln sekretessbelagt.        

Så snart man kommer för nära ett ärende som innehåller något obekvämt och känsligt så åker denna stämpel fram, och då är man för det mesta slagen knockout.

Tystnad är myndighetens bäste vän!

Jag har skrivit många artiklar om katastrofmyndigheten arbetsförmedlingen (AF), jag vill dock hänvisa till min artikel från maj 2017 med rubriken; Arbetsförmedlingen bör snarast förpassas till graven – http://xn--blslampan-62a.se/?p=5412

I denna artikel gav jag ett förenklat förslag hur en arbetsförmedling kunde fungera i privat regi med bara resultatbaserad ersättning på reella JOBB som förmedlas. Inga utbetalda skattepengar förrän ett förmedlat JOBB utförts och som lett till anställning, och helt utan respiratorhjälp.

Det enklaste är att förmedla ett JOBB – Bara det finns!

Ansvaret för att se till att det finns reella JOBB att förmedla ligger ytterst på en regering som Sverige just i denna skrivande stund saknar.

Alla svar eller uteblivna svar i denna tråd kan komma att redovisas på bloggen.

Kjell Strandberg
Global tillväxtentreprenör

Inlagt i alla kommuner, Riks | Lämna kommentar

Västerås kommuns märkliga rekrytering av stadsdirektör

Västerås kommuns märkliga rekrytering av stadsdirektör

Västerås kommun verkar fortsätta sina minst sagt märkliga rekryteringar och tillsättande av topposter inom stadens förvaltningar och styrelser. Nu senast har de utnämnt Helene Öhrling till ny stadsdirektör.

Helene …hrling, stadsdirektšör VäŠsteråŒs Stad.
Foto: Per Groth
www.pergroth.com

Stadsdirektören representerar staden vid olika evenemang och jobbar för att främja externa relationer. Stadsdirektören har också ansvar för att styra, leda och samordna Stadsledningskontorets arbete.
Denna korta verksamhetsbeskrivning står att läsa på kommunens hemsida.

Det har redan kommit kritik mot denna rekrytering som många menar luktar nepotism. Kritik framförs hur en person som mest arbetat inom vård och omsorg och utan en meriterande akademisk utbildning, är att föredra framför ett 30-tal andra sökande till tjänsten. Dessutom med en rejält tilltagen fallskärm på 24 månadslöner på 140000 kronor.

Läs några kritiska artiklar i VLT om rekryteringen.
Ny stadsdirektör – kommunstyrelsen har gjort ett allvarligt misstag
https://www.vlt.se/artikel/insandare/ny-stadsdirektor-kommunstyrelsen-har-gjort-ett-allvarligt-misstag
Ytterligare en insändare i VLT.
Varför fallskärmsavtal med skattepengar
https://www.vlt.se/artikel/insandare/varfor-fallskarmsavtal-med-skattepengar

Tyvärr är det inte första gången man tvingas höja på ögonbrynen gällande rekryteringar och tillsättande av ledande positioner inom Västerås kommun, eller i styrelser och företagsledning av kommunens närstående bolag.

Jag har en känsla att detta inte är det sista som kommer fram kring denna rekrytering av tjänsten som stadsdirektör i Västerås.

Alla svar eller uteblivna svar i denna tråd kan komma att redovisas på bloggen.

Kjell Strandberg
Global tillväxtentreprenör

Inlagt i alla kommuner, Riks | 1 kommentar

Entreprenörer som driver sina företag enbart på skattepengar i Sverige

Entreprenörer som driver sina företag enbart på skattepengar i Sverige

Det finns idag ett otal företagare som jag menar felaktigt benämns som entreprenörer. De kan växa enbart om de tjänster som handlas upp av det officiella Sverige växer. Dessa tjänster betalas med skattepengar, och tillför ingenting för en hållbar ekonomisk tillväxt.

Dessa så kallade entreprenörer bedriver sitt företagande inom områden som enbart ligger inom den offentliga sektorns ansvarsområde och därmed finansieras fullt ut med skattemedel. Uppdragsgivarna kan exempelvis vara myndigheter, kommuner, landsting, samt även till dessa vissa närstående organisationer och föreningar.

Dessa företag har växt lavinartad de senaste årtionden och då är det främst inom flyktingmottagandet som de värsta avarterna utmärker sig mest. Skandalerna kring dessa företag har också duggat tätt, nu senast var det Piteå Havsbad som misstänks ha överfakturerat Migrationsverket.

Många av dessa statliga uppdragsgivare borde vara skickade att själva uppföra sina uppdrag som de är ansvariga för. Men istället så outsourcar man till privata företag. Många av de svenska myndigheterna tillhör de som outsourcar de uppdrag som de är satta att sköta, bland några av de myndigheter som är bland de som outsourcar mest är Arbetsförmedlingen och Migrationsverket. Ett 40-tal myndigheter outsourcar hela eller delar av sin IT-drift. En av den mest kända i IT-outsourcingen bland myndigheterna är Transportstyrelsen, där stora delar av IT-driften hamnade utomlands med risk för landets säkerhet.

Outsourcingen i det officiella Sverige är en företagskultur som är på väg att bli etablerad och permanent i det svenska samhället. Denna nya kultur får nog till stor del tillskrivas svårigheten att rekrytera rätt kompetens inom vissa områden, men även förmågan i skapandet av reella JOBB som kan tillföra en sund och långsiktig ekonomisk tillväxt.

Jag har skrivit om detta fenomen och några av artiklarna sammanfattar min syn på detta raseri. Läs mina artiklar med rubrikena: Bidragsentreprenörer växer sig stark i Sverige – http://xn--blslampan-62a.se/?p=4868  – och
Bidragsraseriet i Sverige har nått den svenska stoltheten – Entreprenörsvärlden – http://xn--blslampan-62a.se/?p=1262    

Blåslampan gör tummen ner för det mesta av dagens outsourcing och köp av tjänster från det officiella Sverige som borde kunna utföra det mesta av tjänsterna med sina egna anställda.                                                                             

Vad Sverige behöver är en start av framtidens IKEA, SKF, BACHO, VOLVO, H&M och ABB. Dessa är exempel på några av Sveriges fantastiska företag och entreprenörer som erövrat världen och därmed lagt grunden till Sveriges erkänt goda företags- och entreprenörsland, helt utan bidragsrespirator.

Sverige behöver entreprenörer – inte bidragsentreprenörer

Kjell Strandberg
Global tillväxtentreprenör

Inlagt i alla kommuner, Riks | Lämna kommentar