Välkommen till Blåslampan Riks

√Ėnskedr√∂mmar f√∂r Sverige och v√§rlden 2018

√Ėnskedr√∂mmar f√∂r Sverige och v√§rlden 2018

Låt mig börja det nya året med att önska det som jag tycker är bland det viktigaste att få rejält på plats, dels i Sverige och världen i övrigt.

Jag börjar med det jag anser vara sämst skött i Sverige och som har stor inverkan på många andra servicefunktioner i samhället. Trots att många under lång tid påpekat brister inom dessa områden, så har inga märkbara förbättringar gjorts.

Sämstlistan i Sverige 2017

 1. Frånvaron att vara fokuserad på att skapa reella och långsiktiga JOBB fortsätter
  Det är sysselsättning- och bidragslinjen som krafter och insatser fokuseras på
 2. Kris inom polis och rättsväsende
 3. Kris i skolan
 4. Kris äldrevården
 5. Brister i sjukvården
 6. Myndigheters mörkande och åsidosättande av offentlighetsprincipen
 7. Avsaknaden av kraftfulla åtgärder för att försvåra mutor, korruption, oegentligheter inom det offentliga Sverige

Inom ovanstående fem områden så finns det nästan hur många mindre och större brister som helst och när man försöker att rätta till en, får det oftast negativa konsekvenser på ett annat ställe. Ett omöjligt lapptäcke av brister som försvårar och förhindrar en positiv utveckling.

Sämstlistan i Världen 2017

 1. Krig
 2. Svält
 3. Klimathotet

På samma sätt som i Sveriges sämstlista så finns det i världen otaliga andra brister som kan listas upp, men jag tar här med de för mig tre största huvudområden. Kan man lösa bara en del av dessa tre så ser världen betydligt ljusare

Min önskan för 2018 är att det skall bli ordning på alla mina punkter på sämstlistan både för Sverige och världen.

Alla svar eller uteblivna svar i denna tråd kan komma att redovisas på bloggen.

Kjell Strandberg
Global tillväxtentreprenör

Inlagt i alla kommuner, Riks | Lämna kommentar

GOTT NYTT √ÖR

GOTT NYTT √ÖR

Bl√•slampan vill √∂nska alla ett GOTT NYTT √ÖR 2018 med √∂nskan om en b√§ttre v√§rld f√∂r alla och till slut det viktigaste av allt, √∂nskan om en GOD H√ĄLSA.

Vi önskar alla ett GOTT NYTT ÅR med dikten Var ålder har sitt skick, 1793 av Anna Maria Lenngren.                       

Var ålder har sitt skick

Vem har dig lärt, min vackra Klara,
så rak och förbehållsam vara?
Om jag din halsduk rör, om jag blott stjäl en kyss,
strax gör du väsen som en ryss!
Din blick du så förfärligt väpnar,
så att jag nästan alltid häpnar,
n√§r jag ej brister ut i skratt …
V√•r Herre vet hur det √§r fatt …
Men i din korta kjol, med bjäfs och flor garnerad,
och med din lilla skälmska hatt
det förefaller mig så löjligt och besatt
att du vill vara respekterad.
Nej, lyd mitt råd, min lilla vän,
ben√∂j dig nu med k√§rleken …
och tids nog kommer sen respekten,
då du får bära tur och heta tant i släkten!

Anna Maria Lenngren (18 juni 1754 – 8 mars 1817)

Inlagt i alla kommuner, Riks | Lämna kommentar

GOD JUL

GOD JUL

Blåslampan önskar alla en GOD och frödjefull JUL med dikten Den gamla goda tiden (1894)  av Gustaf Fröding

Den gamla goda tiden

Stjärnorna tindrade tysta för hundrade
år tillbaka och skogen sov.
Forsen dånade, hjulen dundrade,
gnistorna sprakade,
marken skakade,
hammaren dunkade tung och dov.

Bälgen blåste och blästern ljungade,
kvävande hetta ur ässjorna slog,
svettiga sotiga smederna slungade
släggan mot stängerna,
nöpo med tängerna,
formade järnet till harv och plog.

”De giva oss slagg f√∂r malm
och spark för vårt släp och slit,
de tröska oss ut som halm
och läska oss sen med sprit.

Min käring har svälten knäckt,
min dotter är brukets skarn,
förvaltaren själv är släkt
med stackarens första barn.

Han eldar oss helvetet hett
med rapp och med knytnävsslag,
han får allt ett vitglött spett
i nacken en vacker dag!”

Forsen dånade, hammaren stampade
överdundrande knotets röst,
ingen hörde ett knyst från de trampade,
skinnade, plundrade
ännu i hundrade
år av förtvivlan och brännvinströst.

(Gustaf Fröding 1860-1911)

 Lev väl och ät gott i JUL önskar Blåslampan

Inlagt i Riks | Lämna kommentar